Kies het type servercertificaat dat u wilt aanvragen (meer informatie over de verschillende types):

LET OP: Per 30 september 2022 is de uitgifte (verkoop) van PKIoverheid standaard servercertificaten (CA 2020) door KPN en andere partijen definitief gestaakt. Klik hier voor meer informatie. Voor 1 jarige publiek vertrouwde servercertificaten is daarom het advies om een certSIGN OV servercertificaat aan te vragen.

 1. certSIGN OV SSL servercertificaten zijn uitsluitend bedoeld voor de beveiliging van publieke websites (digitale loketten, openbare internetdiensten en webshops). Dit type servercertificaat wordt standaard vertrouwd door alle gangbare webbrowsers waardoor reguliere gebruikers een beveiligde verbinding met uw website kunnen maken. OV staat voor ‘Organisatie Validatie’ en houdt in dat KPN uw organisatie zal controleren en dat deze organisatie naam ook in het servercertificaat komt. Dit biedt bezoekers van uw site de zekerheid dat zij met de juiste organisatie communiceren.

  Start aanvraag certSIGN OV SSL servercertificaat
 2. PKIoverheid Digipoort PRIVATE servercertificaten zijn bedoeld voor koppeling van uw systeem met Digipoort. KPN/ValidSign bepaalt automatisch de naam van de service waardoor er geen controle op eigenaarschap van het domein nodig is en het aanvraagproces eenvoudiger verloopt.
  Het Organisatie-identificatienummer (OIN) of Handelsregisternummer (HRN) van uw organisatie wordt opgenomen in het certificaat om de communicatie via Digikoppeling mogelijk te maken. Voorbeelden zijn: communicatie met Diginetwerk, Digipoort, SBR, OLO, LV WOZ, WSNP, GBA-V, BAG, GWH, WKPB e.a. Het stamcertificaat is niet opgenomen in browsers of operating systemen. Meer informatie.

  Start aanvraag PKIoverheid Digipoort PRIVATE servercertificaat
 3. PKIoverheid PRIVATE servercertificaten zijn bedoeld voor systeem-systeem koppelingen voor toepassing in besloten gebruikersgroepen (bijvoorbeeld EDSN of NWRO). Het stamcertificaat is niet opgenomen in browsers of operating systemen. Meer informatie.

  Start aanvraag PKIoverheid PRIVATE servercertificaat

De geldigheidsduur en tarieven verschillen per type servercertificaat. Zie voor details de actuele tarieven.